Björn Fredlund: Tack Mormor och Morfar!

Tack för att ni var några av dem som brydde sig i en tid då det var oroligt, tack för att ni gick och röstade för allas lika värde, 8 timmars arbetsdag, införandet av barnbidrag, tack för att ni röstade för fackliga rättigheter, semester och allmän pension. Tack för allt jag idag tycker är självklart.

Nu är det jag som går och röstar i ett annat val, i en annan tid med oro om hur framtiden ska bli. Kanske mina barnbarn en dag säger tack, tack för att ni gick och röstade för ett EU med demokrati, fred och trygghet, fri press, fria domstolar, tack för att ni gick och röstade för allas lika värde, rättvisa arbetsvillkor, kvinnors rättigheter och inte minst en klimatpolitik som ger en trygg framtid!

Björn Fredlund

Socialdemokrat

facebook Twitter Email