Debatt: Tillsammans ska vi klara Nyköpings koldioxidbudget

Vi vill börja med att skicka ett stort tack till skribenterna bakom ”Här är vår önskelista till politikerna i Nyköping” (SN 10 dec). Det engagemang som ni visar i klimatfrågan är otroligt viktigt, både för vårt lokala klimatarbete och för opinionen i stort. Precis som ni skriver är klimatkrisen just en kris, och vi behöver bli många fler som hjälper till att skynda på omställningen till ett hållbart samhälle.

Just nu pågår arbetet med att införa en ny struktur för ledning inom Nyköpings kommun. Som socialdemokrater och ledamöter i kommunens miljö- och klimatutskott kommer vi att verka för att Agenda 2030 och klimatarbetet ska genomsyra verksamheten i kommunens alla enheter.

I den nya klimat- och energistrategin ska koldioxidbudgeten och minskningsbehovet av 16 % per år vara tongivande.

Vi kommer också att fortsätta driva på för att kommunicera Agenda 2030 och klimatarbetet på ett tydligt sätt med medborgarna, i enlighet med det påbörjade arbetet på webbsidan www.nykoping.se/agenda2030.

Avslutningsvis vill vi gärna lägga till följande på vår egen önskelista:

1. Att vi som kallar klimatkrisen för en kris blir ännu fler, och tillsammans kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i vår kommun. Exempelvis står våra personbilar för den största andelen av kommunens koldioxidutsläpp (28 %). Här finns en stor omställning att göra.

2. Fortsatta påtryckningar och goda idéer från alla klimatengagerade i vår kommun!

För att klara vår koldioxidbudget och omställningen till ett fossilfritt samhälle måste vi alla agera tillsammans.

Marcus Pehrsson (S)

Sofia Amloh (S) 

facebook Twitter Email