Förtroendevalda

Kommunfullmäktige är Nyköpings kommuns högst beslutande församling. Våra förtroendevalda valdes in i kommunfullmäktige av kommuninvånarna vid valet 2018. Socialdemokraterna fick 20 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. 

Vi finns representerade i kommunstyrelsen samt i de kommunala nämnderna och bolagen. Du finner dina förtroendevalda under respektive nämnd/bolag/styrelse. Kontaktuppgifterna är kopplade till Nyköpings kommuns e-postadresser för förtroendeuppdrag.

Uppgifterna är hämtade från Nyköpings kommuns system över förtroendevalda.

facebook Twitter Email