Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ.

Socialdemokrater i kommunstyrelsen 2018-2022:

Ordförande: Urban Granström

Ledamot: Sofia Amloh

Ledamot: Kent Pettersson

Ledamot: Carina Wallin

Ersättare: Carl-Åke Andersson

Ersättare: Marjo Gustafsson

Ersättare: Marcus Pehrsson

Ersättare: Vakant

facebook Twitter Email