Nämnder & bolag

Här hittar du våra förtroendevalda socialdemokrater i Nyköpings kommun. 

Nämnder:

Barn- och ungdomsnämnden

Jävsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Lokala säkerhetsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Bolag:

Gästabudsstaden AB

Nyköpingshem AB

Övriga förtroendeuppdrag finner ni via Nyköpings kommuns register över förtroendevalda: Sök politiker 

facebook Twitter Email