Kent Pettersson: Stolt över Sverige

Förra lördagen var jag på somalisk kulturfest på Träffen i Nyköping. 1 juli är Somalias nationaldag. Det var musik, teater, god mat och mycket folk. Och så hölls det tal. Sahro Hashi (S) var en av talarna. Hon sa att somaliska könsroller inte fungerar i Sverige.
Sahro Hashi (S), Foto: Kent Pettersson

Att män måste ta mer ansvar för hem och familj. Att det är svårt att komma till ett nytt land med väldigt annorlunda språk och kultur. Men att alla måste anstränga sig för att bli en del av det nya samhället. Att det i Sverige finns fred, frihet, mänskliga rättigheter, bra skola och sjukvård. Att alla i Sverige har både rättigheter och skyldigheter. Och att alla barn i Sverige behöver känna att det här är deras land, där de kan bli framgångsrika.

I den andan har starka S-kvinnor agiterat i över 100 år. Det har bidragit till att Sverige i dag är ett av världens bästa länder. Det jag upplevde i lördags gjorde mig extra stolt över Sverige och Socialdemokratin.

Kent Pettersson (S), Nyköping

facebook Twitter Email