Kommunalt handlingsprogram 2019-2022

För ett starkare och tryggare Nyköping

Under de senaste fyra åren har Nyköping vuxit och utvecklats snabbt. Nya bostäder har byggts, företag har etablerat sig och fler har fått jobb. Undersökningar visar att skolresultaten har förbättrats och att våra äldre är nöjda med kvalitén i äldreomsorgen. Vår kommun är helt enkelt en bra plats att leva och bo i.

Samtidigt har vi utmaningar. Vi behöver bygga fler förskolor, skolor och äldreboenden så att vi kan fortsätta stärka välfärden. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar måste minska. När våra äldre behöver hjälp ska de inte mötas av onödiga svårigheter. Våra viktigaste områden är: alla barn ska ges bästa förutsättningar för att lyckas i skolan, alla som kan jobba ska jobba, Nyköping ska vara en trygg plats för alla invånare. Vi behöver tillsammans skapa åtgärder som leder till ökad trygghet i våra utsatta områden.

I det här programmet presenterar vi idéer om vad vi tycker Nyköping behöver under de närmaste fyra åren, under mandatperioden 2019-2022. Du hittar våra idéer efter respektive ämnesområde här på hemsida. För dig som önskar programmet i sin helhet finns det för nedladdning i pdf-version, klicka på bilden.

PDF: Socialdemokraterna i Nyköping – Kommunalt handlingsprogram 2019-2022

Vill du veta mer om vår politik är du välkommen att höra av dig.

E-post: nykoping@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email