Ett socialt och omtänksamt Nyköping

Fotograf: Martina Huber

 

Det är vår gemensamma uppgift att se till att välfärden når alla, vi ska visa omsorg om människor som drabbats av svårigheter. Det kan handla om att fly från ett annat land, en oväntad livskris eller att man drabbas av sjukdom. Händelser som inte är planerade eller går att påverka men som utmanar enskilda människors liv och vardag. Då ska man kunna lita på att samhället finns där med sitt skyddsnät.

Att kunna omskola sig för att kunna ta ett nytt jobb är viktigt. Vi vill utveckla vuxenutbildningen på Campus Nyköping. Människor ska få en utbildning så att man kan försörja sig själv. Ett sådan åtgärd är det så kallade OFTA-projektet (omvandla försörjningsstöd till arbete), där människor som tar emot försörjningsstöd får möjlighet att under ett år arbeta inom kommunen och få avtalsenlig lön i syfte att utbildas, omskolas och ta ett steg vidare i livet. Det vill vi fortsätta med. Vi måste också samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser så att alla som kan jobba får jobba.

SFI-undervisningen, Svenska för invandrare, ska vara obligatorisk för alla nyanlända. Språket och utbildning är den viktigaste nyckeln in i det svenska samhället. Dessutom måste vi ge människor som har kunskap med sig möjlighet att validera den och kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden så fort som möjligt.

Alla som har en funktionsnedsättning ska kunna få stöd och hjälp av kommunen att hitta en fungerande vardag med utbildning, fritid och arbete. Vi vill verka för att vård ska ges så nära hemmet som möjligt för att inte tappa det sociala sammanhanget. Vi vill även utveckla formen ”boendestöd” där den enskilde aktivt deltar i vardagssysslor tillsammans med sin vårdgivare.

 

facebook Twitter Email