Kommunen som utvecklande arbetsgivare

Fotograf: Martin Hörner Kloo

 

En av Nyköpings största arbetsgivare är kommunen med många olika yrkesgrupper. Det innebär att vi behöver utveckla former för att vara en attraktiv arbetsgivare på många olika sätt. Nyköping ska ha ett gott ledarskap och medarbetarskap. Alla som arbetar inom kommunen ska få egna utvecklingsplaner som stödjer medarbetarens möjligheter att utvecklas. Nyköpings kommun ska avstå från att anställa medarbetare på allmän visstid och begränsa delade turer för att på sikt avskaffa dessa. De anställda ska ha tillgång till en god företagshälsovård som arbetar tillsammans med arbetsmarknadens parter, för att förebygga ohälsa och arbetsskador.

facebook Twitter Email