Några av våra förslag inom jämlikhet, jämställdhet och integration

Fotograf: Martin Hörner Kloo

 

  • Alla beslut inom kommunen ska jämställdhetsgranskas
  • Aktivt motarbeta hedersförtryck
  • Utbilda anställda inom kommunen om mäns våld mot kvinnor
  • Fler verksamheter inom kommunen ska HBTQ-certifieras
  • Skolan ska vara avgiftsfri och jämlik
  • Meningsfulla aktiviteter på skollov för barn och unga
  • Skapa ett aktivitetshus i Brandkärr
  • Utveckla arbetet med att omvandla försörjningsstöd till arbete
  • Förbättra formerna för SFI-undervisningen
  • Samordna kommunens olika arbetsmarknadsinsatser
facebook Twitter Email