Ny styrelse i Nyköpings arbetarekommun

Vid årsmötet den 25 mars avtackades den avgående styrelsen och ordförande, Christina Södling för sitt enorma engagemang i partiet. Samtidigt som några avtackades utsågs samtidigt en ny styrelse för Nyköpings arbetarekommun. Bland de nyvalda finns Lennart Halvarsson, han valdes enhälligt till ordförande. Vi önskar hela den nya styrelsen ett stort lycka till framöver.

Ny ordförande:

Lennart Halvarsson, nyval

Nya ledamöter:

Rauni Ringberg, nyval

Håkan Sipos, omval

Rickard Mellberg, nyval

Sahro Hashi, nyval

Kvarstående ledamöter:

Leif Berg, kassör

Sofia Amloh

Ny suppleant:

Jessica Offermann, nyval

Kvarstående suppleanter:

Hassan Almaghout

Zahra Sezavar

Vill du komma i kontakta med någon i styrelsen?

Ring oss på 073-071 66 03 eller skicka ett mejl till: nykoping@socialdemokraterna.se så återkommer vi till er.

facebook Twitter Email