Kiladalens S-förening

Vår förening sträcker sig från Bergshammar till Stavsjö.

Vårt mål är att påverka beslut i Nyköpings kommun som rör oss i Kiladalen.
Verksamheten består bl.a. av studier, verksamhetsbesök, politikerträffar, utåtriktade aktiviteter och diskussionsmöten.
Du är hjärtligt välkommen att bli en del av oss.

Vill du komma i kontakt med Kiladalens S-förenings styrelse? 

Ludwig Gustafsson, ordförande

Du är välkommen att kontakta oss per e-post: nykoping@socialdemokraterna.se 

facebook Twitter Email