Visar alla poster med taggen:Campus Nyköping

Utveckling för näringsliv och företagande

Nyköping växer. Under 2017 startades många nya företag. Mark för företagsetableringar säljs snabbt. Det är viktigt och glädjande att Nyköpingsföretag väljer att expandera och att företag väljer att etablera sig i Nyköping. Därför måste vi bygga vidare. Mer mark för företagsetableringar behöver fram.

– Nyköping växer. Vi behöver skapa möjlighet för fler företag att etablera sig i Nyköping, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande (S). Ett tänkbart område är Björkö med plats för ytterligare ett 20-tal etabaleringar. Den allra viktigaste frågan för företag är ofta kompetensförsörjning. Därför vill vi satsa vidare på bland annat: • YH-utbildningar • Campus Nyköping…

Läs mer
facebook Twitter Email