Visar alla poster med taggen:Carina Wallin

100 års rösträtt för kvinnor

Det är bara 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Då äntligen gav den konservativa riksdagen efter för folkets krav och tryck. Kvinnor och män värderas sedan dess lika, på valdagen. Men hur ser vardagen ut för svenska kvinnor idag 8 mars 2021. En avgörande faktor är var på samhällets stege du befinner dig ekonomiskt och socialt.

Sverige har alltid varit ett klassamhälle med tydliga maktstrukturer. Men genom en ambitiös rättvisepolitik har vi under en rad år skapat en politik där orättvisorna har minskat. Den allmänna förskolan och den jämställdhetsunika föräldraförsäkringen är två mycket goda exempel. Avskaffandet av sambeskattningen ett tredje. Klyftorna mellan kvinnor och män minskades påtagligt. År 1995 utsåg FN…

Läs mer

Vi startar en ungdoms­fritidsgård i centrum

Det handlar om trygghet. Att som ungdom ha en trygg plats att gå till på fritiden, och träffa kompisar med olika bakgrunder. På det sättet kan vi bygga integration i Nyköping. Det är dessutom ett sätt att bygga ett tryggt Nyköping.

Det är också en fråga om jämlikhet. Oavsett storlek på ens plånbok så ska barn och ungdomar kunna uppleva en meningsfull fritid. Det är en förutsättning för ett tryggt och jämlikt Nyköping. Tanken med fritidsgården är att det ska finnas möjlighet till olika aktiviteter, som ungdomarna kommer kunna vara med och påverka hur de vill…

Läs mer

Gratis simskola för alla i förskoleklass

Under hösten kommer alla elever i förskoleklass att erbjudas avgiftsfri simskola. Det gäller både elever i friskolor och kommunala ­skolor.

Det är viktigt att alla barn lär sig simma. Det ska inte bero på var vilken socioekonomisk bakgrund barnen har. Att lära barn att simma är en viktig del av folkhälsoarbetet och skolan har också senare ett ansvar att bedriva simundervisning. Fokus ligger på att eleverna redan i förskoleklass ska få vatten­vana, så att de…

Läs mer
facebook Twitter Email