Visar alla poster med taggen:Kyrkoval

Vi har idéer för Nyköpings församling

Den socialdemokratiska nomineringsgruppen i Nyköpings församling består av 29 personer med olika erfarenheter, åldrar och relationer till kyrkan. Alla med en kristen tro och en tro på en demokratisk kyrka. En kyrka som finns till och är öppen för dig, närhelst du behöver den i både glädje eller sorg.

Vi socialdemokrater står för jämlikhet, solidaritet och frihet i kyrkan – liksom i övriga samhället. Vi vill genom våra förslag stärka Nyköpings församling, som en församling där alla är välkomna oavsett vem man är och var man befinner sig på trons väg. Några av våra grundläggande tankar handlar om att vi vill ha en demokratisk…

Läs mer

Idag är det kyrkoval

Har du fyllt 16 år? Då får du rösta i kyrkovalet. Var med och ta ställning för en öppen och demokratisk folkkyrka.

Det här vill vi jobba för: All konfirmationsverksamhet ska vara avgiftsfri, fler sommarjobb och praktikplatser i kyrkans miljöer, starta ett ungdomens musikhus i kyrkans lokaler. Rösta på Socialdemokraterna – för en hållbar morgondag.

Läs mer

En jämlik och jämställd folkkyrka

I en värd som är tuff för många är det av största vikt att vi som står upp för alla människors lika värde oavsett bakgrund eller könstillhörighet.

Det kan framstå som en obetydlig insats att lyfta fram i kyrkovalet men vi vill hävda motsatsen. Vi menar att kyrkans arena är minst lika viktig och betydande som övriga offentliga arenor för att prata om solidaritet och medmänsklighet. Kanske den viktigaste. Kyrkan måste få vara öppen och välkomnande dit människor kan komma som nyfikna…

Läs mer
facebook Twitter Email