Visar alla poster med taggen:Lars Fernvall

Lars Fernvall: Viktigt val för ett udda land

Trots att vi är ett litet udda land, så är vi en anmärkningsvärt framgångsrik exportnation. Våra framgångar har vi skapat genom lite tur och ett inkluderande samhällsbygge, präglat av starka folkrörelser, Saltsjöbadsanda och en levande demokrati: den svenska modellen som blivit en förebild för många länder.

Världskrigens förödelse och fruktan vill ingen uppleva igen. Sveriges moderna historia har handlat om internationellt samarbete. När vi tog ställning till medlemskap i EU förstod politikerna att ett så viktigt beslut måste föregås av en gedigen lärprocess. Sedan tog vi ställning. Och vi sa ja till att fördjupa vårt ekonomiska och politiska samarbete i inom…

Läs mer
facebook Twitter Email