Visar alla poster med taggen:Sahro Hashi

Kent Pettersson: Stolt över Sverige

Förra lördagen var jag på somalisk kulturfest på Träffen i Nyköping. 1 juli är Somalias nationaldag. Det var musik, teater, god mat och mycket folk. Och så hölls det tal. Sahro Hashi (S) var en av talarna. Hon sa att somaliska könsroller inte fungerar i Sverige.

Att män måste ta mer ansvar för hem och familj. Att det är svårt att komma till ett nytt land med väldigt annorlunda språk och kultur. Men att alla måste anstränga sig för att bli en del av det nya samhället. Att det i Sverige finns fred, frihet, mänskliga rättigheter, bra skola och sjukvård. Att…

Läs mer

Så kommer Brandkärr att växa och utvecklas!

Brandkärr är vår hemvist, vår hemmiljö. Vill man möta världen behöver man bara cykla ett varv runt Brandkärr. Tyvärr är det allt för få Nyköpingsbor som gör det. Vi behöver bli fler. Allt för ofta ser vi på området med en utomståendes glasögon. Vi måste se det inifrån, som en del av Nyköpings identitet.

Det finns tre stora frågor som alltid diskuteras när området får tolkas av sina egna invånare: Rätten till arbete, strävan mot ett jämlikt och jämställt samhälle och förmågan till egen organisering. Därför har vi tre förslag för att göra Brandkärr starkare och tryggare. Rätten till arbete tas till vara genom projektet OFTA (omvandla försörjningsstöd till…

Läs mer
facebook Twitter Email