Visar alla poster med taggen:Skolkommision

Viktiga prioriteringar för skolan i Nyköping

Socialdemokraterna vill genomföra viktiga prioriteringar för skolan och eleverna i Nyköping. Här följer några av våra förslag.

  Skapa en resursskola För elever inom grundskolan som är i extra behov av särskilt stöd. Små elevgrupper med hög personaltäthet.   Tillsätta en lokal skolkommission Hur ska Nyköping nå så goda kunskapsresultat som möjligt? Hur ska skolan utvecklas i ett växande Nyköping? Hur möter vi på bästa sätt skolans utmaningar? Vi vill tillsätta en…

Läs mer
facebook Twitter Email