Viktiga prioriteringar för skolan i Nyköping

Socialdemokraterna vill genomföra viktiga prioriteringar för skolan och eleverna i Nyköping. Här följer några av våra förslag.
Fotograf: Martin Hörner Kloo

 

  • Skapa en resursskola

För elever inom grundskolan som är i extra behov av särskilt stöd. Små elevgrupper med hög personaltäthet.

 

  • Tillsätta en lokal skolkommission

Hur ska Nyköping nå så goda kunskapsresultat som möjligt? Hur ska skolan utvecklas i ett växande Nyköping? Hur möter vi på bästa sätt skolans utmaningar? Vi vill tillsätta en kommission med representanter för den pedagogiska professionen, eleverna och politiken.

 

  • Resursfördelning efter behov – resurserna ska gå till de barn som behöver dem bäst

Dagens ersättningssystem är inte tillräckligt behovsanpassat. Den socioekonomiskt betingade ersättningen behöver öka. Skollagen kräver att vi ersätter utifrån elevers behov.

 

  • Bygga ny F-6-skola

Ett växande Nyköping behöver fler skolor. Vi planerar för en ny lagom stor skola, treparallellig, med plats för särskolan. Med väl utbyggd elevhälsa.

 

  • Vetenskapens hus på Alpha

Skapa ett centrum för naturvetenskap och teknik som ger möjlighet att öka elevers nyfikenhet och upptäckarlust.

facebook Twitter Email