🎅🏽 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 🌟

Se och hör kommunstyrelsens ordförande Urban Granström trumma in julen och tipsa om den bästa jullåten.

Håll dig uppdaterad om gällande råd kring covid-19 här: www.folkhalsomyndigheten.se/…/ut…/aktuella-utbrott/covid-19/

Läs mer

Debatt: Tillsammans ska vi klara Nyköpings koldioxidbudget

Vi vill börja med att skicka ett stort tack till skribenterna bakom ”Här är vår önskelista till politikerna i Nyköping” (SN 10 dec). Det engagemang som ni visar i klimatfrågan är otroligt viktigt, både för vårt lokala klimatarbete och för opinionen i stort. Precis som ni skriver är klimatkrisen just en kris, och vi behöver bli många fler som hjälper till att skynda på omställningen till ett hållbart samhälle.

Just nu pågår arbetet med att införa en ny struktur för ledning inom Nyköpings kommun. Som socialdemokrater och ledamöter i kommunens miljö- och klimatutskott kommer vi att verka för att Agenda 2030 och klimatarbetet ska genomsyra verksamheten i kommunens alla enheter. I den nya klimat- och energistrategin ska koldioxidbudgeten och minskningsbehovet av 16 % per…

Läs mer

Arbetarekommunens verksamhet är justerad

Pga av Covid-19 har Nyköpings arbetarekommun anpassat sina medlemsmöten efter gällande riktlinjer. Information finns i inbjudningarna som sänds till er medlemmar.

Vid frågor vänliga mejla eller ring oss. Kontaktuppgifter: https://socialdemokraternanykoping.se/vart-parti/kontakta-oss/

Läs mer
facebook Twitter Email