Ett socialt hållbart Nyköping

”Alla människors lika värde är grunden”

Varje människa är unik och ska ha samma möjligheter att kunna skapa sitt eget liv och förverkliga sina drömmar, oavsett kön, ursprung och ekonomiska villkor.

Vi socialdemokrater vill riva hinder som begränsar människors livsval. Det handlar om fattigdom, förtryck, fördomar och begränsande attityder till människor med annan härkomst, sexuell läggning, kön, klass eller funktionsvariation.

Vårt mål för Nyköping är ett jämlikt och jämställt samhälle. Det kräver i sin tur gemensamma insatser i alla olika faser av livet. Allt från ett rikt föreningsliv som ger barn och unga möjligheten att röra på sig till att ensamhet bland äldre är en av de största utmaningarna när allt fler lever ett längre liv.

Integration

Nyköping ska vara en välkomnande kommun där vi tydligt står upp för värderingar om jämställdhet, demokrati och allas lika värde. En kommun där alla jobbar och bidrar. Där alla får plats i samhällsgemenskapen. Vi ska ställa höga krav på språk och utbildning så att alla har möjlighet att försörja sig själva.

Förutsättningarna är olika i vår kommun. Hushållens inkomst, utbildningsnivå och röstdeltagande varierar. Därför måste vi också möta utmaningarna annorlunda i olika delar av Nyköping. Allt med den fasta övertygelsen att hela Nyköping ska vara en bra plats för alla.

En viktig insats är att skapa mötesplatser. Vi vill bland annat utveckla en mötesplats i Brandkärr och i samarbete med föreningslivet där skapa verksamheter som gagnar integrationen.

Trygghet

Att invånarna i Nyköping känner sig trygga där man bor är en grundläggande frihetsfråga. Via nationella beslut finns det nu fler poliser i Nyköping än på länge. Det är ett bidrag till ett tryggare Nyköping.

Kommunens egna verksamheter ska ha tillgång till alla verktyg för att skapa trygga miljöer för personal i kommunen och även för elever i skolan eller andra som finns i kommunens verksamheter. 

Det kan handla om allt från åtgärder i den fysiska miljön som belysning och trygghetskameror samt relationsskapande insatser och mötesplatser.

Redan idag har vi ett nära samarbete med tjej- och kvinnojouren Mira. Det är ett led i arbetet med att förebygga våld i nära relationer. Vi måste göra allt som krävs för att förhindra att kvinnor utsätts för våld i nära relation.

Skolan

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi ska fortsätta utveckla förskolan så att alla barn har möjlighet att ta del av dess verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling.

I skolan läggs sedan grunden för resten av våra liv. Men under lång tid har samhället inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, ojämlikhet, lärarbrist och dålig studiero.

Vi vet vilka faktorer som påverkar barns möjligheter att lyckas i skolan.  Under de senaste fyra åren har vi ökat resurserna, höjt lärarlönerna, fler människor jobbar nu i skolan och kunskaperna bland eleverna ökar.

Men vi är inte nöjda, det behövs ännu mer. Därför ska vi fördela resurserna till de barn som behöver det mest. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Fokus ska ligga på kunskap och bildning. Alla barn ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan.

Alla barn ska vara i skolan, men så är det inte i dag. Tyvärr har många barn en alltför hög frånvaro. Vi kommer därför att lägga ytterligare resurser på ett närvaroteam som ska minska och helst eliminera den frånvaron. Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska stärkas.

För oss socialdemokrater är det självklart att vi ska ha skolor i alla delar av kommunen.

Fritid och kultur

En meningsfull fritid bidrar till ett tryggt Nyköping. 

Ungdomar ska kunna prova på och hitta aktiviteter som passar och ger dem möjlighet till ett sammanhang. Vi ska fortsätta att prioritera stödet till föreningslivet, men också till vår utbyggda kommunala ungdomsverksamhet, fritidsgårdarna, samt stärka relationerna och dialogen med studieförbunden i Nyköping.

Kultur är en arena för glädje, delaktighet, samverkan och lärande. Den ger en ökad förståelse för samhället, medmänniskor och vår tid vi lever i, både när den utövas och konsumeras. 

Nu vill vi ta fram en strategi för att utveckla kulturarbetet i Nyköping. Bland annat vill vi skapa en ny mötesplats för alla där människor och kulturyttringar från Nyköping och världens alla hörn får mötas. 

Äldreomsorg

Nyköping ska ha Sveriges bästa och tryggaste äldreomsorg.

Vi blir allt fler som lever allt längre och så småningom behöver många av oss omsorg och stöd.  En grundbult i välfärden är att alla som har behov av vår gemensamma hjälp ska få den omsorg och vård som krävs.

Därför vill vi öka antalet platser inom äldreomsorgen för att möta framtidens krav. 

Vi ska också arbeta för att bygga nya trygghetsboenden för dem som vill bo i egen lägenhet med möjlighet till service. Det är en del i att förebygga ensamhet vilket är ett av de största problemen vi ser bland de som är äldre.

Alla som har hemtjänst ska garanteras en fast kontaktperson.

Vi vill bland annat:

 • Öppna en ny familjecentral i Stenkulla
 • Stärka och utveckla partnerskapet med tjej- och kvinnojouren
 • Införa ”Bostad först” i arbetet mot hemlöshet
 • Skolans resurser ska fördelas utifrån behov, mest till elever med störst behov
 • Säkra resurser till ett närvaroteam för att minska skolfrånvaron
 • Ny idrottshall med samlingslokal i Oppeby
 • Stötta föreningar med ungdomsverksamhet för att få fler att delta i aktiviteter
 • Att Nyköping tar fram en kulturplan
 • Öka antalet platser inom äldreomsorgen
 • Den som har hemtjänst ska få en fast personkontakt inom omsorgen
 • Fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering

Vill du veta mer om hur vi tänker kring ett ekologiskt hållbart Nyköping?
Klicka vidare här >>

Vill du veta mer om hur vi tänker kring ett mer ekonomiskt hållbart Nyköping?
Klicka vidare här >>

facebook Twitter Email

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta. Vad är en kaka? En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner.

Stäng